Sähköauton latauspiste taloyhtiöön

Sähköauton latausasemat taloyhtiöille

Sähköautot ja ladattavat hybridit yleistyvät taloyhtiöiden pysäköintipaikoilla. Perusperiaatteena voisi pitää sitä, että taloyhtiö rakentaa valmiudet, jotta asukas pystyy hankkimaan latausaseman.

Taloyhtiön tulee varautua siihen, että latausasemia rakentuu useampiakin. Taloyhtiöissä on noudatettava yhdenvertaisuusperiaatetta eli jos lupa annetaan yhdelle asukkaalle, on se annettava seuraavillekin kysyjille. Taloyhtiöiden olisi hyvä tehdä suunnitelma, miten sähköautojen lataaminen taloyhtiössä hoidetaan. Latausasemien suunnittelematon rakentaminen saattaa aiheuttaa ongelmia sähköverkon kuormitukseen.

Toinen vaihtoehto on se, että taloyhtiö rakentaa latausasemat asukkaidensa käyttöön.

Suositeltavaa olisi, että latausasemat kytkettäisiin kunkin huoneiston omaan sähkönkulutuksen mittaukseen. Näin sähköautoaan lataavien asukkaiden sähkönkulutus tulisi suoraan heidän sähkölaskuihinsa.

Jotta huoneisto- ja kiinteistökohtaista sähkönkulutusta voidaan hallita, Propa Oy suosittelee dynaamista kuormituksen hallintaa. Järjestelmästä pystytään rakentamaan kaksitasoinen, jolloin seurataan koko kiinteistön sähkönkulutusta ja latausasemakohtaista sähkönkulutusta erikseen. Dynaaminen kuormituksen hallinta säätelee sähköautojen latausta muun sähkönkulutuksen mukaan.

Jos taloyhtiö haluaa ulkoistaa latauspisteiden sähkönkulutuksen laskutuksen, Propa Oy:llä on tarkoitusta varten yhteistyökumppani.

Latauslaki edellyttää taloyhtiöitä varautumaan liikenteen sähköistymiseen. Laajamittaisten korjausten tai uudisrakentamisen yhteydessä taloyhtiön velvollisuus on huolehtia vähintään latauspistevalmiudesta.

Laajamittaiseksi korjaustoimet katsotaan tilanteessa, jossa rakennuksen vaippaan tai rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten jälleenrakentamiskustannuksiin perustuvat kokonaiskustannukset ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta, rakennusmaan arvo pois lukien.

Laki koskee taloyhtiöitä, joilla on vähintään neljä pysäköintipaikkaa. Latauspistevalmius tulee olla jokaisella pysäköintipaikalla. Varsinaisten latauspisteiden rakentamisesta päättää taloyhtiö, rakennuksen tai pysäköintipaikkojen omistaja. Myös asuinkiinteistöjen pysäköintitaloissa tulee olla latauspistevalmius jokaiselle pysäköintipaikalle.

Onko autokatoksia, pihaparkkipaikkoja, kiinteistön sähkökeskuksen sijainti. Joissain tapauksissa rivitaloyhtiöön latausaseman saa asennettua suhteellisen helposti.

Propa Oy suunnittelee sähköautojen latauspisteet asiakaskohtaisesti ja me annamme personoidut tarjoukset.